Den nya generationens rörfräs

Med vår revolutionerande teknologi kan Frazer System erbjuda en lösning på att åtgärda sedimenterade och tilltäppta avloppsrör- och ledningar utan att behöva gräva upp väggar, golv och mark. Lösningen är vår egenutvecklade precisionsfräs som är patenterad och helt unik på marknaden. Den klarar av att fräsa ut foder, epoxi, rötter, spackel och till och med betong samt hårdare material.

Frazer System AB

Assurs väg 10, 197 91 Bro, Sverige
Tel: 070 888 21 47
E-post: info@frazersystem.com

Våra tjänster

Entreprenad

Försäljning