Försäljning

Frazer System har beslutat att internationalisera sina produkter till vintern 2015/2016. Efter en omfattande marknadsstudie av Tyskland har det beslutats bli det första land som försäljning av Frazer Systems produkter kommer att ske i via återförsäljare/samarbetspartner.

För att kunna köpa Frazer Systems produkter krävs en utbildning av fräsutrustningen. Efter genomförd och godkänd utbildning blir man en certifierad Frazer System användare och får på så sätt tillgång till våra produkter och nyheter. Hör av er till oss för mer information.