Pågående projekt

Frazer System har flera mindre uppdrag runtom i Stockholm där uppdragen varierar alltifrån rör igentäppta av gjutasfalt, spackel och imploderade foder.