Våra tjänster

När mardrömmen är framme

Tänk dig att du är nyinflyttad och spolar för första gången i ditt handfat eller toalett och inser att vattnet inte åker ner. Det är stopp i avloppsröret. Du kallar på hyresvärden och efter en tid framkommer att det skett en olycka vid ingjutning av rör och ledningar. Betong har läckt och stelnat inne i rören. Vad händer nu frågar du kanske?

Fram till nu har svaret ofta varit att tyvärr måste golvet brytas upp. Detta ingrepp innebär för hyresgästen att man måste flytta ut ur bostaden under den tid det tar att bryta upp golvet och åtgärda problemet. För den som bär ansvaret blir konsekvensen både mycket kostsam och tidskrävande.

En unik lösning på marknaden

Vi på Frazer System har under flera års tid utvecklat ett annat, mer innovativt sätt att ta hand om tilltäppta rör och avloppsledningar. Det går snabbt, kräver minimalt ingrepp i fastighet och på mark samt till en väsentligt lägre kostnad jämfört med en traditionell lösning. Dessutom kan alla boende samt verksamheter i området/fastigheter arbeta/bo kvar och leva som vanligt den period som arbetet pågår.

Lösningen är vår revolutionerande precisions rörfräs som är patenterad och helt unik. Den klarar av att fräsa ut foder, epoxi, rötter, spackel och till och med betong. I och med vår rörfräs behöver man inte längre bryta upp golv och mark på grund av tilltäppta ledningar och rör.